Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Inflation worries spread outside of the US
Dự đoán giá Chainlink: Liệu LINK có thể cán mốc 29,61 USD vào năm 2022?
Dự đoán giá Stellar: Liệu XLM có thể cán mốc 0,4 USD vào năm 2022?
Big red flag for the US economy
Dự đoán giá Polkadot: Liệu Polkadot có thể cán mốc 41,82 USD vào năm 2022?
Inflation rises 7% over the past year