Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

AUD\USD on the rise as Omicron risk falls back
Micron and Nike stocks on the surge, after Omicron selloff
Omicron variant causes oil price to crash
Fed’s member Waller comment on inflation takes the market by surprise
Omicron causes fear sentiments on the market
U.S inflation soars with CPI figures not seen in four decades