Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Jerome Powell's remarks on Friday hit the market unevenly
The US labor market is recovering
U.S companies achieved their third quarter profit target.
The rising energy costs keeps Oil prices on the rise.
Gold Price falls sharply
S&P 500 surges on upbeat earnings and economic data