Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Confusing market reaction after the new data release
The employment figure falls more than expected.
Market investors feared the unstoppable rise in energy prices.
The US bond yields continue to rise at the beginning of the week
The markets await the approval of a fiscal stimulus package
OPEC+ meeting failed to cheer the markets.