Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Scenarios of withdrawals of monetary stimuli are in focus
Inflation is in focus
No surprises during yesterday’s ECB meeting - Market Overview
US Dollar gets stronger by the day, as the job market seems to recover - Market Overview
US jobs reports paint a good picture for the North American employment sector - Market Overview
The USD disappoints, as the North American economy shows signs of a slowdown - Market Overview