Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

A volatile week ends on a high note
Stocks back near record highs on dovish ECB expectations
COVID-19 woes push dollar higher
Virus worries hammer global shares
The new COVID-19 cases are taking their toll at the global economy
World equities could end the week on a more optimistic note - Market Overview