Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

European equities open slightly lower after Fed’s meeting – Market Overview
European markets opened with hardly any movements on a day featuring the Fed meeting
Germany’s industrial production in the spotlight, the U.S CPI report and ECB’s meeting still to come – Market Overview
The CPI report beats expectations, reveals an inflationary surge – Market Overview
Markets await tomorrow’s Fed meeting
This week's Federal Reserve meeting is in focus