Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Public holiday in the U.K. and the U.S, but action still aplenty – Market Overview
The U.S. Dollar keeps going up, lifted by positive news – Market Overview
Fed changes its discourse; the U.S. Dollar strengthens – Market Overview
Central Banks step forward, currencies feel the impact – Market Overview
Fed gives reassurances, equities react positively – Market Overview
Holiday in most of Europe, all eyes on the U.K, China, commodities, and inflation – Market Overview