Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

Good day at the office for the U.S. Dollar, CPI data in the spotlight - Market Overview
Rising inflation expectations impact global equities - Market Overview
The markets were shocked by the latest NFP report; gold took advantage - Market Overview
Markets regain a positive risk sentiment ahead of the NFP - Market Overview
Global equities consolidate, in anticipation for all-important NFP report - Market Overview
Inflation fears put the US dollar in the spotlight