GIỚI THIỆU VÀ NHẬN ƯU ĐÃI

 

NHẬN NHIỀU HƠN TỪ CHÚNG TÔI

 

Mời bạn bè của bạn đến với CAPEX.com, thông báo tới họ về chương trình giới thiệu tuyệt vời của chúng tôi và cả hai bạn đều có thể hưởng lợi từ chương trình này *

Lan tỏa thương hiệu CAPEX.com và nhận tiền thưởng cho bạn bè của bạn, những người mở tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch.

Mở khóa tiềm năng giao dịch mới với chương trình giới thiệu của chúng tôi
Chia sẻ thông tin hữu ích tới bạn bè và gia đình là điều ý nghĩa, vì vậy hãy chia sẻ với họ về CAPEX.com và hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình Giới thiệu bạn bè của chúng tôi.

Những gì bạn cần làm:

Mời bạn bè của bạn bắt đầu cuộc hành trình thú vị với CAPEX.com

Chia sẻ thông tin chi tiết của họ với Đại diện tài khoản của bạn hoặc liên hệ tới Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi để hỗ trợ bạn thực hiện quy trình.

Bạn bè của bạn (Người được giới thiệu) phải mở tài khoản, gửi tiền, sau đó bắt đầu giao dịch

Bây giờ bạn chỉ cần ngồi yên một chỗ và nhận tiền thưởng từ Chương trình giới thiệu của chúng tôi

Bạn càng mời được nhiều bạn bè, bạn càng nhận được nhiều ưu đãi

Số tiền nạp ($)

Tiền thưởng cho người giới thiệu được cấp ($)

Tiền thưởng cho khách hàng được giới thiệu được cấp ($)

Điều kiện

250-600

60

40

5 Giao dịch do Người được giới thiệu mở

601-1250

90

70

5 Giao dịch do Người được giới thiệu mở

1251-2500

110

90

5 Giao dịch do Người được giới thiệu mở

>2501

140

120

5 Giao dịch do Người được giới thiệu mở

Bạn đã sẵn sàng để lan tỏa thông tin và nhận lấy tiền thưởng của mình?
 

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện