Ngày hết hạn CFDs

Được đặt phù hợp với từng công cụ tài chính có thể giao dịch, ngày hết hạn của hợp đồng là ngày tài sản cơ bản hết hạn.

Bất kỳ (các) lệnh chờ hiện có (ví dụ: Dừng lỗ, Chốt lời, Dừng nhập cảnh hoặc Giới hạn nhập cảnh) được đặt trên một công cụ sẽ được điều chỉnh theo đối xứng (điểm cho điểm) phản ánh chênh lệch giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới vào ngày tái đầu tư, vào lúc 21:00 GMT.

Để phản ánh các hợp đồng Tương lai mới, việc tái đầu tư tự động sẽ bao gồm một khoản phí tương đương với mức chênh lệch của CFD. Điều này phù hợp một cách hiệu quả với chi phí mà bạn sẽ phải chịu nếu vị thế CFD của bạn sẽ bị đóng vào ngày hết hạn và bạn sẽ mở một vị thế CFD mới dựa trên hợp đồng Tương lai mới. Phí chênh lệch sẽ tạo thành một phần của việc điều chỉnh đã được thực hiện để phản ánh chênh lệch giá giữa hợp đồng Tương lai hết hạn và hợp đồng Tương lai mới.

Khách hàng giữ các vị thế mở lúc 21:00 GMT vào ngày tái đầu tư sẽ được điều chỉnh chênh lệch giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới thông qua phí qua đêm hoặc tín dụng sẽ được xử lý vào lúc 21:00 GMT, trên số dư của họ. Nếu hợp đồng mới giao dịch ở mức giá cao hơn hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua) sẽ bị tính phí điều chỉnh tái đầu tư âm và vị thế bán (bán) sẽ bị tính phí điều chỉnh tái đầu tư tích cực.

Nếu hợp đồng mới giao dịch ở mức giá thấp hơn hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua) sẽ bị tính phí điều chỉnh tái đầu tư tích cực và vị thế bán (bán) sẽ bị tính phí điều chỉnh tái đầu tư âm

 

Bạn có thể tránh tái đầu tư CFD bằng cách đóng vị thế mở trước ngày tái đầu tư.

Dụng cụ

Tuần này

Platinum

24 March

NaturalGas

24 March

HongKong50

24 March

HeatingOil

24 March

BrentOil

24 March

Dụng cụ

Roll Over Date

GER10YBond

3 March

Japan225

3 March

DollarIndex

3 March

Amsterdam25

10 March

Australia200

10 March

Europe50

10 March

France40

10 March

Germany30

10 March

Italy40

10 March

Spain35

10 March

Swiss20

10 March

TECH100

10 March

UK100

10 March

USA2000

10 March

USA30

10 March

USA500

10 March

Oil

17 March

VIXX

17 March

BTCFutures

30 March