Cảnh báo gian lận

Cảnh báo này được đưa ra bởi KW Investments Limited ("Công ty/ chúng tôi/ của chúng tôi"), một công ty được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles, số giấy phép SD020 và địa chỉ đăng ký tại Suite 3 Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Những kẻ lừa đảo và những kẻ có mưu đồ bất lương trên Internet đang ngày càng nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin thông qua các hành vi bất hợp pháp được gọi là "tấn công giả mạo" (phishing). Tấn công giả mạo là khi một người nhận được các tin nhắn trông có vẻ đáng tin cậy, đặc biệt là các email trông có vẻ là từ nguồn xác thực. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sản phẩm giả mạo của những kẻ mạo danh sử dụng các địa chỉ e-mail sao chép hoặc trông gần giống để lấy dữ liệu hoặc kích hoạt các giao dịch thương mại trái phép.

Công ty muốn đưa ra cảnh báo để bảo vệ tất cả các bên liên quan của Công ty nhằm tránh trở thành con mồi của những hành vi lừa đảo bất lương đó. Chúng tôi tuyên bố rằng sẽ không có thư từ liên lạc nào được gửi đến bất kỳ khách hàng nào từ hoặc nhân danh Công ty yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân như mật khẩu, thông tin ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác mà bạn đã tiết lộ trong quá trình mở tài khoản.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo có thể sẽ yêu cầu bạn gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng cụ thể nào đó. Nếu bạn thấy yêu cầu đó đáng ngờ hoặc khác thường, bạn cần thông báo cho Công ty càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng Công ty chỉ tiến hành hoạt động kinh doanh của mình thông qua các phương thức thanh toán được liệt kê trên trang web.

Xin lưu ý rằng mọi thư từ liên lạc ra bên ngoài của Công ty chỉ được thực hiện thông qua tên miền đã đăng ký của chúng tôi:

1. support.sc@capex.com

Ngoài ra, Công ty chỉ hoạt động thông qua trang web sau đây:

1. capex.com/en

Chúng tôi khuyên tất cả các cá nhân tương tác với bất kỳ tổ chức nào luôn kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng họ đang giao tiếp với đại diện hợp pháp và được ủy quyền của tổ chức đó và cảnh giác với mọi thư từ liên lạc đáng ngờ có thể yêu cầu dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình xác nhận danh tính của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tuyên bố đại diện cho Công ty. Nếu bạn nhận được thông tin có khả năng là vi-rút, tấn công giả mạo, thư rác hoặc thư từ liên lạc lừa đảo từ bất kỳ cá nhân nào tuyên bố rằng họ là đại diện được ủy quyền của Công ty hoặc nếu bạn muốn xác minh xem tổ chức hoặc cá nhân được đề cập có thực sự là đối tác hợp pháp của Công ty hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa ch support.sc@capex.com.

Nếu bạn xác định rằng tổ chức hoặc cá nhân liên hệ với bạn là bất hợp pháp và/hoặc gian lận, bạn nên báo cáo hành động này với chính quyền địa phương.

Công ty không dung thứ cho bất kỳ hình thức hoạt động tội phạm nào và hoàn toàn cam kết bảo vệ dữ liệu và tiền của khách hàng. Xin lưu ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc bất tiện nào gây ra do thư từ liên lạc với những người không được ủy quyền và bất kỳ hoạt động nào không nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Công ty.