Uber Technologies Inc

Giao dịch Uber x1 - Giá Trực tiếp & Biểu đồ Uber x1 tại CAPEX.com

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Uber x1 Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD Uber x1 với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.