Commodity and tech stocks jumped to new records - Wednesday Review, July 7

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:41, 08 July 2021

Traders are cautious as the new COVID-19 variant threatens the economic recovery

The US

Wall Street mainly notched two record highs after minutes from the Fed’s latest meeting largely confirmed market expectations. The officials revealed that progress on economic recovery was not met yet. USA30 rose 0.3%, and USA500 gained 0.34%. TECH100 added 0.01%.

Crude oil was down 1.69% at $72.13 per barrel.

Gold extended gains to a sixth session, rising 0.37% to $1,803.41 an ounce.

The Dollar Index traded 0.19% higher at 92.72.

 

Asia and Australia

Stocks were mostly down as investors are concerned about the economic outlook and the spread of the COVID-19 Delta variant.

Japan255 fell 0.9%.

HongKong45 edged down 0.73%.

Down under, Australia200 gained 0.67% after the country’s Reserve Bank announced that it would keep interest rates unchanged at a record low of 0.1%.

 

Europe

Also, on the Old Continent, investors remained cautious about the strength of the global economic recovery and the threat of the Delta COVID-19 variant. However, the commodity-linked stocks recovered from the sharp falls reported in the previous sessions. Germany30 posted its best session in seven weeks as it gained 1.2%. France40 rose 0.31%.

Brent oil lost down 1.52% at $73.40 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1828.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.