Fed officials project rate hikes for 2023 - Wednesday Review, June 16

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:50, 17 June 2021

1623915459.png
Oil continues its upward trend, rising for the fifth day

The US

Wall Street closed lower as the US Federal Reserve officials hinted that the central bank could start raising interest rates in 2023, a year earlier than expected.  USA30 fell 0.77%, and USA500 lost 0.54%. TECH100 dropped 0.24%.

Crude oil rose to $72.15 per barrel, after reaching $72.99 – the highest level since October 2018.

Gold was up 0.29% to $1,861.85 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.02% lower at 90.483.

 

Asia and Australia

Japan225 was down 0.31% after trade data for May was lower than expected, exports growing 49.6% year-on-year.

HongKong45 edged down 0.16%.

Down under, Australia200  was up 0.24%. The country’s prime minister announced that officials are bolstering legal arguments ahead of potentially taking the wine-tariff dispute with China to the World Trade Organization. 

 

Europe

Markets closed in a mixed manner, as some were cautious ahead of the US Federal Reserve meeting. Others focused on the latest economic metrics. UK100 rose 0.2% even though data showed an unexpected jump in inflation, above the Bank of England’s 2% target in May. Spain35 fell 0.3%, while Germany30 lost 0.12%.

Brent oil gained 0.5%, hitting $74.39 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2115 after it lost 0.07%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.