Global stocks mixed as investors await the Fed meeting - Monday Review, June 14

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:50, 15 June 2021

Multiple markets reached new record highs

The US

Wall Street closed the day in a mixed manner, as investors were waiting for the two-day Federal Reserve policy meeting due to start Tuesday.  USA30 was down 0.25%, while USA500 added 0.18%. TECH100 was up 0.74%, closing at a record high of 14,174.14.

Crude oil rose 0.78% to hit $71.46 a barrel.

Gold was down 0.76% to $1,865.35 per troy ounce.

The Dollar Index traded 0.11% lower at 90.430.

 

Asia and Australia

Japan225 rose 0.74%, hitting a new 1-month high after the revised industrial production showed a 2.9% increase, marking a boost from the 2.5% growth initially forecasted.

Chinese and Australian markets were closed for the Dragon Boat Festival and the Queen’s Birthday.

USD/JPY was up 0.03% to 109.69.

 

Europe

The stock market closed mixedly, with expectations of accommodative monetary policy growing even though the global economic recovery picked up speed. Germany30 fell 0.13%. UK100 closed 0.18% higher, reaching its highest level since February 2020, as investors awaited an update on the country’s COVID-19 lockdown measures.

Brent oil traded 0.80% higher to trade at $73.27 a barrel.

EUR/USD was up 0.16% to 1.2125.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.