Global stocks traded predominantly higher amid strong signs of a global economic recovery - Monday Review, May 3

Bởi: Miguel A. Rodriguez

09:25, 05 May 2021

Robust economic data and earnings optimism lifted European stocks

The US

Wall Street closed mainly higher as signs of a faster reopening of the economy are more and more present. Also, New York and New Jersey are set to begin lifting restrictions starting May 19. USA30 gained 0.70%, while USA500 climbed 0.27%. TECH100 fell 0.48%.

Crude oil rose 1.34% to $64.43 per barrel.

Gold traded 1.34% higher at $1,792.35 per ounce.

 

Asia and Australia

Chinese and Japanese markets were closed for Labor and Constitution Day, respectively.

Down under, Australia200 edged up 0.14% ahead of the Reserve Bank’s policy decision due on Tuesday.

USD/JPY fell 0.15% to 109.11.

 

Europe

Stocks closed higher after a strong eurozone factory activity and German retail sales, highlighting a quick rebound in economic growth.  Europe50 rose 0.6%, while Germany30 was up 0.8%. France40 gained 0.6%.

UK markets were closed for the May Bank holiday.

Brent oil rose 1.11% to trade at $67.50 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2064 after it gained 0.37%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.