Mixed beginning of the month for the global markets - Thursday Review, July 1

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:28, 02 July 2021

1625213135.png
American stocks reached for records as US jobless claims declined

The US

Wall Street closed higher on upbeat economic data, with the number of unemployment claims coming in lower-than-expected. USA30 added 0.38%, while USA500 gained 0.52%. TECH100 traded 0.13%.

Crude oil rose 2%, hitting $74.94 per barrel.

Gold was up 0.29% to $1,776.80 per ounce.

The Dollar Index was up 0.15% at 92.567.

 

Asia and Australia

HongKong45 was closed for a holiday.

Japan225 fell 0.3% as sources said COVID-19 restrictions were likely to be extended.

Down under, Australia200 lost 0.65% as losses in the Consumer Discretionary, Consumer Staples and Industrials sectors led shares lower.

 

Europe

Germany30 rose 0.47%, driven by gains in Media, Insurance and Chemicals sectors. France40 gained 0.71%.

Brent oil traded 1.18% higher to $75.50 a barrel.

EUR/USD was down 0.07% to 1.1846.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.