Mixed day for the global markets as COVID-19 cautious continues - Tuesday Review, August 17

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:03, 18 August 2021

Major stocks and oil slid amid mixed economic data

The US

Wall Street posted declines as investors grappled with mixed economic metrics and took into account the impact of the ongoing spread of the Delta COVID-19 variant. USA30 fell 0.79%, snapping a five-day winning streak. USA500 lost 0.71%, while TECH100 dropped 0.93%.

Crude oil lost 0.5%, trading at $66.73 a barrel.

Gold rose 0.3% to $1,795.65 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were mostly down, with investors continuing to digest the latest economic data from China amid fears that the latest COVID-19 outbreaks will delay the global economic recovery. Japan225 edged up 0.15%, with the country’s state of emergency set to be extended until September 12.

HongKong45 lost 0.11%.

Down under, Australia200 fell 0.72% after its national bank released the minutes from its latest meeting earlier in the day.

 

Europe

Stocks traded lower, weighed by losses in Asia on fresh Chinese regulatory fears, but BHP Group jumped after confirming the spin-off of its crude assets. Germany30 and France40 each traded 0.4% lower, while UK100 dropped 0.1%.

Brent oil fell 0.5% to $69.19 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1769 after it lost 0.1%.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.