Stocks edged higher amid positive economic data and earnings - Thursday Review, May 6

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:52, 07 May 2021

The debate on the possible ongoing economic recovery continues

The US

Wall Street closed higher, boosted by a strong weekly jobless claim report, while vaccine makers dipped after President Joe Biden backed plans to waive patents on COVID-19 shots. USA30 added 0.93% hitting an all-time high, while USA500 gained 0.82%. TECH100 traded 0.37% higher.

Crude oil fell 1.19% to hit $64.85 per barrel.

Gold traded at $1,815.05 per ounce after it went up 1.72%.

The Dollar Index was down 0.43% at 90.903.

 

Asia and Australia

Stocks were mixed as major markets returned from holidays, focusing on whether the current economic recovery will cause inflation. HongKong45 was up 0.30%.

Japan225 jumped 1.98%.

Down under, Australia200 fell 0.51% as the New South Wales state reported new COVID-19 cases.

USD/JPY traded at 109.08 after it fell 0.09%.

 

Europe

Markets closed in the green, as investors focused on the mostly positive fresh round of corporate earnings, with the banking sector leading the way. Germany30 traded 0.6% higher, while France40 rose 0.5%. UK100 climbed 0.3%, reaching a 52-week high.

Brent oil fell 1.09% to trade at $68.21 a barrel.

EUR/USD was up 0.46% to 1.2061.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.