Stocks traded higher after dovish Fed minutes - Thursday Review, April 8

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:59, 09 April 2021

USA500 and UK100 reached new highs, boosted by hopes of a global economic recovery

The US

Wall Street closed in the green, with investors switching focus from the high number of unemployment claims to Fed’s minutes. USA30 rose 0.17%, while USA500 climbed 0.42%. TECH100 went up 1.03%.

Oil rose 0.12% to hit $59.84 per barrel.

Gold was up 0.93% to $1,757.80 per ounce.

The Dollar Index lost 0.42% and traded at 92.085.

 

Asia and Australia

As investors focused on the US Federal Reserve’s plan to continue with its supportive monetary policy, markets were mixed.

Japan225 fell 0.42% even though the balance of payments data released was positive.

HongKong45 rose 1.%.

Down under, Australia200 rose 1%.

USD/JPY fell 0.52% to 109.27.

 

Europe

Stocks traded higher, boosted by expectations of a global economic recovery. The surge was driven by the Federal Reserve’s minutes which reiterated its easy monetary policy. Germany30 traded 0.2% higher, while France40 rose 0.5%. UK100 reached a 52-week high after it gained 0.3%.

Brent oil rose 0.27% to $63.33 a barrel.

EUR/USD was up 0.38% at 1.1915.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.