Tech stocks reached a new all-time high - Monday Review, June 28

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:56, 29 June 2021

The new COVID-19 variant is spreading rapidly

The US

Wall Street closed mainly higher, fuelled by tech stocks as investors are waiting for a robust earnings season while interest rates remain low.  USA30 fell 0.44%, while USA500 went up 0.23% closing at a new record high of 4,290.61. TECH100 added 0.98% to 14,500.51.

Crude oil traded 1.51% lower at $72.93 per barrel.

Gold was up 0.12% to $1,780 a troy ounce.

The Dollar Index rose 0.05% to 91.9.

 

Asia and Australia

Stocks mainly were down as the more virulent Delta variant of the coronavirus continues to spread.

Japan225 edged down 0.15%.

Down under, Australia200 slipped 0.17% as Sydney is currently under lockdown to deal with the latest outbreak involving the Delta COVID-19 variant.

Hong Kong markets were closed in the morning.

USD/JPY traded at 110.6200 after it lost 0.14%.

 

Europe

Markets dropped on concerns that the new COVID-19 variant could undermine the economic recovery. Germany30 fell 0.34%, while France40 slid 0.89%. UK100 dipped 0.88%.

Brent oil settled down 1.97% at $74.68 a barrel.

EUR/USD was unchanged at 1.1933.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.