US economic readings and ECB meeting were in focus - Thursday Review, June 10

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:27, 11 June 2021

1623399750.png
Global stocks closed mostly higher as inflation fears were left behind. Promising economic data improved investor sentiment

The US

Wall Street closed higher after a jump in US inflation was considered insufficient to alter the Federal Reserve monetary policy stance that rising consumer prices will be transitory. Moreover, the unemployment claims fell to the lowest point in almost 15 months. USA30 rose 0.06%, and USA500 gained 0.47%. TECH100 added 0.78%.

Crude oil closed the session at $70.29 a barrel.

Gold traded at $1,896.40 an ounce.

The Dollar Index fell 0.11% to 90.041.

 

Asia and Australia

Japan225 was up 0.45% as the market expected the industrial production data for April to be released later in the day. The figures came in at 99.60, up from last month’s 97.20.

HongKong45 ended 0.35% higher.

Down under, Australia200 rose 0.41% after the Housing Industry Association (HIA) New Home Sales published a 15.2% increase in the number of newly constructed homes sold, marking an improvement from last month’s -54.4% decrease.

 

Europe

The European Central Bank announced that it would purchase bonds at a “significantly higher” pace than earlier this year, reaffirming its March promise as expected by most central banks. Europe50 was up 0.1% but hit an all-time high at 455.76. UK100 edged 0.10% higher, while Germany30 traded 0.06% lower.

EUR/USD traded 0.02% lower at 1.2176.

Brent oil settled at $72.52 per barrel.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.