Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

05 tháng 11 2022
Fed’s dovish stance provides support for commodities, the EUR/USD pair - Market Overview
05 tháng 11 2022
Uncertainty creeps in following the latest news from Afghanistan, Fed’s meeting - Market Overview
05 tháng 11 2022
Fed’s Jackson Hole Meeting is the talk of the town - Market Overview
05 tháng 11 2022
Risk sentiment improves almost overnight, markets shift course - Market Overview
05 tháng 11 2022
Despite positive PMI data, the economic recovery is losing steam - Market Overview
05 tháng 11 2022
Volatility takes centre stage - Market Overview