Varování před podvody

Toto varování vydala společnost Key Way Investments Ltd ( "dále jen „Společnost" ), registrovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy pod číslem 292/16 se sídlem Spyrou Kyprianou Avenue 18, kancelář 101, Nikósie 1075, Kypr.

Internetoví podvodníci a hackeři stále více cílí na nic netušící uživatele pomocí tzv "phishingových útoků". Phishing je druh internetové trestné činnosti při níž útočník uživatelům odešle autenticky vypadající zprávu, zejména v podobě e-mailu, která se zdá být odeslána z adresy určité oficiální instituce či společnosti. Ve skutečnosti se však jedná o repliku nebo pouze o podobnou e-mailovou adresu útočníka. E-mail má oběť přesvědčit, aby útočníkovi odeslala určitá data nebo provedla neautorizovanou transakci.

Naše Společnost vydává toto varování, aby chránila všechny zainteresované strany a zabránila tomu, aby se naši klienti nebo obchodní partneři stali obětmi tohoto podvodného a nezákonného jednání. Prohlašujeme, že našim klientům neposíláme ani nebudeme posílat žádné zprávy, ve kterých bychom po nich požadovali zveřejnění osobních údajů, jako je například heslo, bankovní informace nebo jakékoliv další citlivé údaje, které s námi sdíleli již během zakládání svého účtu.

Podvodníci se vás také mohou snažit přesvědčit, abyste na uvedené číslo účtu převedli určité množství peněz. Pokud se setkáte s takto podezřelým požadavkem, měli byste nás o tom neprodleně informovat. Berte na vědomí, že Společnost při svém podnikání využívá pouze platební metody uvedené na této stránce.

Všechna komunikace z naší strany pochází z následujících námi registrovaných domén:

1. @capex.com
2. @keywayinvestments.com

Společnost využívá pouze následující webové stránky:

1. capex.com.

2. keywayinvestments.com.

3. keywayinvestments.ro.


⚠️Podvodné webové stránky, které tvrdí, že jsou přidruženy/zastupují nebo mají jakékoli spojení s Key Way Investments Ltd⚠️

http://investorexpro.com/
http://bhc.international/
​https://capefx.com/
https://wrxst-global.com/en/
https://marketsadv.com/


Všem osobám, které přichází do styku s námi přidruženými subjekty, doporučujeme, aby se vždy ujistili, že opravdu komunikují s oprávněným a autorizovaným zástupcem tohoto subjektu a dbali zvýšené opatrnosti, v případě že dostanou jakoukoli zprávu, která je žádá o poskytnutí osobních údajů.

Vyzýváme naše klienty, aby si vždy pečlivě ověřili identitu každé osoby a instituce, která tvrdí, že jedná jménem naší Společnosti. Pokud se domníváte, že zpráva od subjektu, který tvrdí, že jedná jménem naší Společnosti, možná obsahuje virus nebo se může jednat o phishing, spam či jiný druh podvodu nebo pokud si chcete ověřit, že je tato osoba či instituce opravdu spojená s naší Společností, kontaktujte nás na adrese support@capex.com.

Pokud zjistíte, že instituce či osoba, která vás kontaktovala porušila zákon a pokusila se o podvod, měli byste kontaktovat příslušné místní úřady.

Naše Společnost netoleruje jakékoliv formy nezákonné činnosti a je plně odhodlána chránit osobní údaje a finanční prostředky svých klientů. Berte na vědomí, že naše Společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou na základě komunikace s jakoukoli nepovolanou osobou nebo jakýmkoliv jednáním, které nebylo pod plnou kontrolou Společnosti.