Προειδοποίηση Απάτης

Αυτή η προειδοποίηση εκδίδεται από την Key Way Investments Ltd ("η Εταιρεία/εμείς/μας"), μια εταιρεία εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αριθμός άδειας 292/16 και καταχωρημένη διεύθυνση Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 18, Σουίτα 101, Λευκωσία 1075, Κύπρος.

 

Οι απατεώνες του Διαδικτύου και οι καλλιτέχνες απάτης στοχεύουν όλο και περισσότερο ανυποψίαστους ανθρώπους μέσω παράνομων πράξεων γνωστών ως «ψάρεμα». Το ηλεκτρονικό ψάρεμα είναι όταν ένα άτομο λαμβάνει μηνύματα αυθεντικής εμφάνισης, ιδιαίτερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία φαίνονται αυθεντικά. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, είναι έργο απατεώνων που χρησιμοποιούν αντίγραφα ή όμοιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη δεδομένων ή την ενεργοποίηση μη εξουσιοδοτημένων εμπορικών συναλλαγών.

 

Η Εταιρεία σκοπεύει να εκδώσει μια προειδοποίηση για την προστασία όλων των ενδιαφερομένων μερών της Εταιρείας, ως προληπτικό μέτρο για να μην πέσουμε θύματα τέτοιων δόλιων και ανέντιμων πράξεων. Θα δηλώσουμε ότι καμία επικοινωνία δεν θα σταλεί σε οποιονδήποτε πελάτη από ή εκ μέρους της Εταιρείας που ζητά την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως ο κωδικός πρόσβασής σας, τραπεζικά στοιχεία ή οποιαδήποτε άλλη ευαίσθητη πληροφορία που έχετε ήδη αποκαλύψει κατά τη διάρκεια του λογαριασμού διαδικασία ανοίγματος.

 

Επιπλέον, οι απατεώνες μπορεί να σας ζητήσουν να καταθέσετε ένα ποσό σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Εάν θεωρείτε ένα τέτοιο αίτημα ύποπτο ή ασυνήθιστο, θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό. Σημειώστε ότι η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της μόνο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναφέρονται στον ιστότοπο.

 

Σημειώστε ότι οποιαδήποτε εξερχόμενη επικοινωνία της Εταιρείας πραγματοποιείται μόνο μέσω του καταχωρημένου ονόματος τομέα μας:

 

1. @capex.com
2. @keywayinvestments.com

 

Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί μόνο μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας:

 

1. capex.com.

 

2. keywayinvestments.com.

 

3. keywayinvestments.ro.


⚠️Ιστότοποι απάτης που ισχυρίζονται ότι είναι συνδεδεμένες/αντιπροσωπεύουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Key Way Investments Ltd⚠️

 

http://investorexpro.com/
http://bhc.international/
​https://capefx.com/
https://wrxst-global.com/en/
https://marketsadv.com/


Θα συμβουλεύαμε όλα τα άτομα που αλληλεπιδρούν με οποιαδήποτε οντότητα να διασφαλίσουν ότι επικοινωνούν με τον νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της οντότητας και να είναι επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε ύποπτη επικοινωνία που μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα.

 

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να επικυρώσουν την ταυτότητα οποιουδήποτε ιδρύματος ή ατόμου που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την Εταιρεία. Εάν λάβετε κάτι που θα μπορούσε να είναι ιός, ηλεκτρονικό ψάρεμα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή δόλια επικοινωνία από οποιοδήποτε άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να επαληθεύσετε εάν το εν λόγω ίδρυμα ή άτομο είναι πράγματι νόμιμος συνεργάτης της Εταιρείας , επικοινωνήστε μαζί μας στο support@capex.com. 

 

Εάν διαπιστώσετε ότι το ίδρυμα ή το άτομο που έρχεται σε επαφή μαζί σας είναι παράνομο και/ή δόλιο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

 

Η Εταιρεία δεν ανέχεται καμία μορφή εγκληματικής δραστηριότητας και δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των δεδομένων και των κεφαλαίων των πελατών μας. Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ενόχληση προκύψει από επικοινωνία με μη εξουσιοδοτημένα άτομα και οποιεσδήποτε δραστηριότητες δεν ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας.