Συνθήκες συναλλαγών

 

 

Το spread αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής ζήτησης (ASK) και τιμής προσφοράς (BID).
Η αναπροσαρμογή μετακύλισης θέσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μοχλευμένων προϊόντων αποτελείται από τη διαφορά τιμής μεταξύ του συμβολαίου που λήγει και του νέου συμβολαίου καθώς και το spread των μοχλευμένων προϊόντων.
Το swap είναι το ποσό που πιστώνεται ή χρεώνεται στον λογαριασμό σας όταν διατηρείτε θέσεις ανοιχτές μέχρι την επόμενη ημέρα.
Το τέλος αδράνειας αντιπροσωπεύει το μηνιαίο ποσό που αφαιρείται εάν δεν καταγραφεί δραστηριότητα για περίοδο 3 μηνών σε έναν λογαριασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Συχνές ερωτήσεις και Χρεώσεις και τέλη
 

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 69.69% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν διαπραγματεύονται CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.