Notifications Bell

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

The world stood still as some of the most used apps in the world experienced an outage on Monday

Facebook’s Monday nearly six-hour outage, preventing 3.5 billion users from accessing social media and messaging services such as Messenger, Instagram, and WhatsApp, was considered a “faulty configuration change.”

According to people familiar with the matter, the outage was caused by an internal mistake in routing internet traffic to Facebook’s systems. On the other hand, security experts have said that a careless mistake or sabotage by an insider are both plausible.

The outage marked the most extended downtime for Facebook since 2008, when a bug made the site go offline for a day, affecting about 80 million users. Moreover, yesterday’s outage is the second hit the social media takes in many days after a whistleblower accused Facebook of putting profit over clamping down on hate speech and misinformation.

As the outage unraveled, Facebook stock price lost 4.9%, the most significant daily drop since November 2020. After the resumption of service, shares rose about 0.5%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.