Weekly Oil Data Report from EIA

Weekly Oil Data Report from EIA

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more.

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more.

U.S. crude oil refinery inputs averaged at 14.7 mil. bpd, while gasoline production decreased to an avg. of 7.5 million barrels/day.

U.S. crude oil imports averaged at 6.2 mil bpd, while commercial crude oil inventories (excluding Strategic Reserves) decreased from the previous week.

Total commercial petroleum inventories increased, as the total products supplied over the last month averaged at 18.8 million barrels/day, down by 5.8% from the same period, last year.

Sources: eia.gov

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.